Giá bán:

Liên hệ
Kích thước: 500x300mm
Loại gỗ: Vietnam Acacia
Giá: Liên hệ
+84 988 605 786