Viet Wood quản lý chất lượng sản phẩm như thế nào?
27/06/2022

Bởi Sarah

1. Kiểm soát chất lượng như thế nào?

Để tạo ra các sản phẩm chất lượng, Viet Wood kiểm soát sản phẩm từ khâu đầu vào đến khâu đóng gói.

3. Đào tạo, nâng cao kỹ năng công việc

Tại Viet Wood, chúng tôi hiểu rằng việc đào tạo công nhân chính là yếu tố kiên quyết để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Kế hoạch đào tạo được Viet Wood tổ chức hàng tháng theo từng bộ phận.

+84 988 605 786